VIII Pielgrzymka Strażaków i Rodzin Strażackich na Świętą Górę

Przed rozpoczęciem mszy św. ks. bp Adam Włodarczyk przywitał strażaków zebranych przed bazyliką a następnie przewodniczył Mszy Świętej poświęconej strażackim pielgrzymom.

Wśród zgromadzonych byli strażacy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostyńskiego a także z powiatów sąsiednich. Strażakom towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych i rodzin strażackich.

Na początku mszy  ks. Marek Dudek COr, superior świętogórski powiedział – chcemy dziś prosić o błogosławieństwo dla waszych rodzin, abyście podejmując wysiłek ratowania ludzkiego życia i mienia, cieszyli się szczególną opieką Świętogórskiej Róży Duchownej.

Prezes Zarządu Powiatowego Andrzej Małecki podziękował ks. bp w słowach – czcigodny księże biskupie w imieniu wszystkich strażaków ochotników dziewięćdziesięciu jednostek z terenu naszego powiatu oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dziękuję za odprawioną mszę, za homilię oraz za błogosławieństwo. Deklarujemy, że z pełnym zaangażowaniem tak jak dotychczas będziemy służyć Bogu i człowiekowi.

Po uroczystościach kościelnych ks. bp, księża, mundurowi oraz Orkiestra Świętogórska stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Następnie wszyscy udali się na strażacką grochówkę. Organizatorzy przygotowali koncert Orkiestry Świętogórskiej, zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci. Jak co roku uczestnicy mogli się wpisać do księgi pamiątkowej.