VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

26 kwietnia 2015 r. na Jasną Górę do Częstochowy przybyły rzesze strażaków OSP, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, orkiestry dęte OSP, słuchacze szkół pożarniczych z całej Polski aby wziąć udział w VII Pielgrzymce Strażaków, w tym liczna grupa strażaków z powiatu gostyńskiego.

Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę organizowana jest co 5 lat. Od wczesnych godzin rannych plac na jasnogórskich błoniach wypełniał się strażakami. O godz. 12.00 została odprawiona uroczysta msza św. której przewodniczył ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim na czele. Słowa powitania do zebranych wygłosił podprzeor Jasnej Góry ojciec Mieczysław Polak. Słowa podziękowania za służbę i podejmowane działania do Rycerzy św. Floriana skierował Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, który na zakończenie swojego wystąpienia zacytował siódme z dziesięciorga przykazań prawego strażaka z 1901 roku „Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, bądź dumny z tego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego” . Wiele ciepłych słów pochwały i wdzięczności wygłosił w sowim wystąpieniu do strażaków biorący udział w uroczystości prezydent Bronisław Komorowski. Oprawę muzyczna uroczystości zapewniło 150 orkiestr strażackich.